Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 26 maja Tekst: Dz 18, 9-18 Proś o łaskę powierzenia Panu swoich spraw zawodowych. Paweł przebywa w Koryncie. W swojej pracy doznał już pewnych sukcesów i porażek. Poznał ludzi oddanych Bogu i jemu życzliwych. Pomimo tego lęka się o swoje życie. Można wywnioskować, że rozważa zaprzestanie głoszenia na jakiś czas. W tym momencie przychodzi do niego Pan w nocnym widzeniu i dodaje mu odwagi. Zapewnia go o swojej...