Wprowadzenie do medytacji na sobotę, 20 maja Tekst: J 15,18-21 Prośba: o łaskę wdzięczności za dar wybrania. 1. Wybranie ze świata. Jezus wybrał sobie uczniów ze świata. Jezus wybrał nas, abyśmy mogli Go bardziej poznawać. Człowiek wybrany przez Jezusa należał wcześniej do świata. Był uwikłany w szereg nieuporządkowanych przywiązań i grzechów. To, co stanowiło dla niego wartość nie dawało mu w rzeczywistości życia. Niemal wszystkie swoje siły...