Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 16 maja Tekst: J 17, 20-26 1. „Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie.” Wyobraź sobie Jezusa, który w ten sposób zwraca się do Ojca.  Zwróć uwagę, jak wielką troską otacza apostołów. W czasie poprzedzającym jego Mękę nie myśli o sobie – myśli o ludziach, którzy są dla Niego ważni. Jezus powierza Ojcu również tych, którzy uwierzą dzięki...