Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 11 maja Teksty: Dz 13, 13-25; Ps 89 Prośba: o serce pełne wdzięczności. 1.   Zobaczyć obdarowanie. Paweł przytacza historię relacji narodu wybranego i Boga. Opowiada o drodze, która nie była prosta i gładka, ale pełna napięć. Pomimo ludzkiej zatwardziałości, uporu a czasem kaprysów, Bóg cierpliwie prowadzi człowieka do pełni zbawienia. Spójrz na swoją historię życia, jak na historię zbawienia, w której Bóg...