Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 5 maja Tekst: Dz 9,1-20 Proś o łaskę nawrócenia, które wynika ze spotkania Zmartwychwstałego Jezusa. Szaweł ciągle jeszcze siał grozę – Na początku modlitwy wyobraź sobie Szawła. Zobacz jak wygląda, jaką ma posturę ciała i wyraz twarzy. Zobacz, jak idzie do arcykapłana i prosi o list do wspólnoty w Damaszku, by tam mógł wyłapać heretyków, odstępców od wiary Izraela. Dobrze jest posiedzieć chwilę przed...