Posts made in Maj, 2017

Być dzieckiem i nim pozostać

wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 1 czerwca Tekst: J 17, 20-26 Prośba o doświadczenie miłości Ojca i nieprzestawanie bycia dzieckiem w Jego rękach 1. Zażyłość relacji. Wsłuchaj się w modlitwę Jezusa.  Nie staraj się przemedytować każdego zdania. Pozwól sercu słuchać i trwać w Jego modlitwie. Modlitwa Jezusa objawia Jego miłość i bliskość z Ojcem, pokazuje troski Jego serca, które z ufnością przedstawia Ojcu. Jaka jest twoja relacja z Ojcem,...

Read More

Teraz uwielbienie

  Wprowadzenie do medytacji na środę, 31 maja Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Tekst: Łk 1, 39-56 Prośba: o łaskę żywego dziękczynienia oraz uwielbienia Boga. 1. Przynosić skarb ze sobą. Maryja wybrała się z pośpiechem do Elżbiety, aby służyć jej pomocą. Wchodząc w progi jej domu nie jest sama. W jej ciele jest już nowo poczęty Bóg i Człowiek. Maryja przynosi ze sobą Bożą obecność, która rodzi poruszenie w domu, radość małego...

Read More

Poznać Jezusa.

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek,30 maja Tekst: J 17,1-11a Prośba: o żywą relację z Bogiem 1.  „A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.” „Poznać kogoś” w sensie biblijnym oznacza wejść z kimś w bardzo bliską relację i doświadczyć go osobiście. Jezus mówi, że to jest właśnie źródłem życia – poznanie jedynego prawdziwego Boga. Gdybyś...

Read More

Zwycięstwo nad światem

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 29 maja Tekst: J 16,29-33 Prośba: o łaskę wierności Bogu. Trwa ostatnia wieczerza. Moment z jednej strony bardzo uroczysty, z drugiej, może w wielu gestach Jezusa i słowach, które wypowiada, niezrozumiały dla uczniów. I choć bardzo żarliwie deklarują swoją wiarę w to, Kim jest Jezus, On wypowiada słowa, które są jak kubeł zimnej wody na ich rozpalone głowy. Mówi o opuszczeniu, o rozproszeniu uczniów....

Read More

Zaangażowany w Miłość

Wprowadzenie do modlitwy na Niedzielę Wniebowstąpienia, 28 maja Tekst: Dz 1, 1-11 oraz Mt 28, 16-20 Prośba: o łaskę życia Miłością, która będzie w pełni zaangażowana w rzeczywistość. 1.   Pierwsza księga, czyli ewangelia św. Łukasza była o tym, co Jezus czynił i czego nauczał. Życie Jezusa było czynieniem (działaniem, angażowaniem się) i nauczaniem (wypowiadanie Słowa). Nie roztrząsał problemów w głowie, nie mędrkował, nie czekał, aż samo się...

Read More

Moc Słowa

„To wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce – bo życie objawiło się„.
/1 J 1, 1-2/

Kalendarz wpisów