Wprowadzenie do medytacji na środę, 26 kwietnia Tekst: J 3,16-21 Prośba: o łaskę życia w światłości. 1. Bóg umiłował świat. Zatrzymaj się na początku modlitwy nad zdaniem „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. Zobacz jak Bóg bardzo umiłował Ciebie, posyłając swego Syna na świat. Jezus podejmuje mękę, umiera i zmartwychwstaje w szczególności dla...