Cześć wobec rodziców

Wprowadzenie do modlitwy na Wielką Środę, 12 kwietnia REKOLEKCJE PASCHALNE 2017 DZIESIĘĆ KROKÓW KU WOLNOŚCI Czcij swego ojca i swoją matkę, jak ci nakazał Pan, Bóg twój, abyś długo żył i aby ci się dobrze powodziło na ziemi, którą ci daje Pan, Bóg twój. Pwt 5, 16 Tekst: Oz 11, 1–9 oraz Syr 3, 1–16 (tekst pomocniczy) Na początku modlitwy uczyń znak krzyża i uświadom sobie przez chwilę, że Bóg jest przy Tobie. On Jest Obecny. Poproś Go w tym...