Rekolekcje Internetowe „Boże, gdzie jesteś?” Tydzień 4 –Jestem z Tobą Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 6 kwietnia 2017 Wprowadzenie w formacie mp3 lub wprowadzenie w formacie pdf Tekst: Mt 28,16-20 Na początku modlitwy uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. On jest teraz obecny przy Tobie. Po uczynieniu znaku krzyża poproś Go o łaskę skupienia na modlitwie, aby to Duch Święty ją prowadził i usuwał wszelkie...