Wprowadzenie do modlitwy na 6 Niedzielę zwykłą, 12 lutego Tekst: Mt 5, 17-37 Prośba: o łaskę otwarcia serca na Bożą mądrość. 1.   Jezus przychodzi wypełnić Prawo. Można to rozumieć na dwa sposoby. Wypełnić najpierw oznacza uczynić wszystko, co Prawo nakazuje. Wypełnić może znaczyć również uczynić pełnym (coś, co wcześniej było puste). Wydaje się, że Jezus przyszedł nadać sens (wypełnić) temu, co sam krytykował jako puste. Spełnianie przykazań...