Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 10 lutego Tekst: Rdz 3,1-8; Mk 7,31-37 Prośba: o łaskę prawdziwej relacji z Bogiem, która będzie podstawą myślenia o świecie. Adam i Ewa żyją w bliskości z Bogiem, która jest źródłem miłości. Miłość nadaje znaczenie wszystkim innym sprawom. Rozumienie świata wypływa z faktu bycia zjednoczonym z Bogiem. Miłość jest nadrzędna nad intelektem. Prawda serca, choć góruje nad myślami, nie jest z nimi sprzeczna. W...