Tekst: Rdz 2, 18-25; Mk 7, 24-30 Prośba o zaufanie Bogu, który mnie kształtuje i uwolnienie od wstydu, który zamyka na relacje 1. Bóg w ukryciu. Jezus wyrusza poza Galileę, udaje się w stronę Jerozolimy, chce pozostać w ukryciu, ale odnajduje Go kobieta, której córka bardzo cierpi z powodu złego ducha, który ją zamieszkuje. W Księdze Rodzaju czytamy o kobiecie, która pojawia się z wnętrza mężczyzny, utkana przez Boga, wychodzi z ukrycia. W obu...