Wprowadzenie do modlitwy na wtorek,  7 lutego. Tekst: Mk 7, 1-13 Prośba: o łaskę podjęcia właściwego wysiłku na drodze poszukiwania Jezusa. 1. Faryzeusze. Faryzeusze musieli się wysilić, by podjąć podróż aż z Jerozolimy do miejsca, gdzie przebywał Jezus. Musieli wysilić się, by znaleźć powód do zakwestionowania Jezusa. Musieli wysilić się, by potwierdzić po raz kolejny fakt odrzucenia przez siebie Jezusa i Jego nauki. Tyle wysiłku tylko po...