Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 3 lutego Tekst: Hbr 13,1-8 Proś o łaskę dostrzeżenia w swoim życiu miłości Boga. W dzisiejszym czytaniu można wyróżnić trzy główne tematy poruszane przez autora. Pierwszym jest zachęta do miłości braterskiej. Autor ma nadzieję, że dbanie o wzajemne relacje we wspólnocie religijnej doprowadzi do umocnienia wiary. Wiele osób szuka kierownika duchowego, kogoś, kto jest mądrzejszy czy bardziej święty. Czas Nowego...