Wprowadzenie do modlitwy na czwartek 2 lutego, Święto Ofiarowania Pańskiego Teksty: Ml 3, 1-4 oraz Łk 2, 22-40 Prośba o serce czyste, które rozpoznaje przychodzącego Jezusa. 1. Czas oczyszczenia. Religijność starotestamentową regulowały i ściśle określały przepisy Prawa Mojżeszowego, których przestrzegali wiernie Maryja i Józef, Symeon i Anna. Przyjście Chrystusa jest czasem wypełnienia obietnicy, kiedy to Bóg wypisze prawo w sercu człowieka a...